RØR-BIKSEN

DRÆNRØR - ANLÆGSRØR - VANDFORSYNING

Drænslanger i rulle HDPE-LDPE

HDPE-LDPE drænslanger anvendes til udvanding af landbrugsarealer, sportslige arealer, husstande og andre forskellige steder.

Disse rør har til formål, at uddrive fugtigheden fra arealerne. Det kan være vand der trykkes op fra undergrunden, og tilstrømninger fra oplandet. 

Eksempelvis som når der lægges drænrør i jorden om et parcelhus - med henblik på, at aflede overfladevand og grundvand der kan give fugt.

Rørene er produceret som drænings rør, hvor 55% er perforerede og de resterende 45% ikke perforeret.


 

Nøgne rør pakket med grus og filtersand. Der kan også anvendes en anden form for pakning. Ved en sådan samlings måde sikre man regnen kommer i den perforerede del og den ikke perforerede del dræner vandene.


Drænrørene er producerert efter følgende standard EN 13.476-3 og ISO 9969.